Misyonumuz

Herhangi bir şirket düşük ya da orta kalitede projeleri gerçekleştirebilir. Olağanüstü projeleri tamamlamak ise ancak sayılı firmanın gurur duyabileceği bir başarıdır.

Her geçen gün bizi, yeni pazarlarda daha büyük sorumluluklar alarak daha zor hedefleri başarmaya iten gücün, artan rekabet koşullarında hiç kaybetmediğimiz inanç ve mücadele ruhumuz olduğunun farkındayız.

Yaşadığımız çevrede faaliyetlerimiz nedeniyle yaşanacak çevresel olumsuzlulara karşı kayıtsız kalamayız. Şark İnşaat olarak görev aldığımız her projede, faaliyetlerimizim çevresel sonuçlarına karşı duyarlılık ve sorumluluk bilincinde olmamız gerektiğini biliriz ve bunu attığımız her adımda uygulamaya çalışırız.

Bütün çalışanlarımız, iş güvenliği, çevre ve gürültü kirliliği, tehlikeli maddeler ve bu olumsuzlukları bertaraf etmek için uygun yöntemler konusunda gerekli ve yeterli donanıma sahiptir; insan ve çevre odaklı sürekli eğitimlerle çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktayız . Şark İnşaat olarak müşterilerimizle birlikte gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak istiyoruz.

Ofis ve şantiye personelimizin güvenlik ve sağlık koşulları kurum kültürümüzün ilk ve en önemli unsurudur. Bu iki unsurun istismarı asla hoş karşılanmaz. İş Güvenliği Politikamız işveren ya da kanun tarafından zorunlu olduğu için değil, doğru olduğuna inandığımız için uygulanmaktadır. Çalışanlarımız için iyi olanın şirketimiz için de iyi olduğuna inanırız. Yaptıkları işe daha fazla sayı duyan çalışanlarımız, tutarlı ve iyi planlanmış iş programları, daha az kayıp zaman, daha sağlıklı çalışma koşulları; çalışanlarımız ve ailelerine daha iyi yaşam koşulları olarak ve şirketimiz için daha fazla kâr olarak geri döner.

İdari kadromuz, mühendislerimiz, yöneticilerimiz ve tüm personelimiz; şirketimizin Kalite, Güvenlik,  Sağlık ve Çevre Planlarında belirtilen prosedür ve politikaların uygulanması ve sürdürülmesi konusunda destek verirler. Bu prosedür ve politikalar sürekli gözden geçirilmekte; hem proje sahibi hem de ülkeden ülkeye değişen koşullar da gözönüne alınarak müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için gerektiği takdirde revize edilir.

Şark İnşaat; kuruluşunda belirlenen temel felsefesi ve ulusumuza, çevreye karşı sorumluluklarının bilinci doğrultusunda kültürel, sosyal, bilimsel ve sanatsal faaliyetlere destek vererek  katkıda bulunmaya çalışır.